Widget HTML Atas

Pengertian Bilangan & Macam Macam Bilangan

Pengertian Bilangan

Bilangan adalah kumpulan angka yang menempati urutan dari sebelah kanan sebagai nilai satuan, puluhan, ratusan, ribuan dan seterusnya.

Sedangkan pengertian bilangan menurut wikipedia yaitu suatu konsep matematika yang dipergunakan untuk pencacahan serta pengukuran.

Simbol dan lambang yang dipakai untuk mewakili suatu bilangan disebut dengan angka atau lambang bilangan.

Didalam matematika, konsep bilangan selama bertahun-tahun lamanya telah diperluas meliputi bilangan nol, bilangan negatif, bilangan rasional, bilangan irasional, serta bilangan kompleks.

Bilangan

Macam Macam Bilangan

Macam-macam bilangan:
 1. Bilangan Kompleks
 2. Bilangan Bulat
 3. Bilangan Genap
 4. Bilangan Ganjil
 5. Bilangan Cacah
 6. Bilangan Asli
 7. Bilangan Prima
 8. Bilangan Pecahan
 9. Bilangan Rasional
 10. Bilangan Irrasional
 11. Bilangan Komposit
 12. Bilangan Imajiner
 13. Bilangan Riil
 14. Bilangan Kuadrat
 15. Bilangan Kubik
 16. Bilangan Romawi

1. Bilangan Cacah

Bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari angka 0 dan selalu bertambah 1 dengan bilangan setelahnya.
Contoh: 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya.

2. Bilangan Asli

Bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari angka 1 dan bertambah 1.
Contoh: 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya.

3. Bilangan Pecahan

Pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam a/b, dengan a dan b merupakan bilangan bulat dan b ≠ 0. Bilangan a disebut dengan pembilang sedangkan bilangan b disebut dengan penyebut.
Contoh: 7/3, 1/3, 5/66

4. Bilangan Bulat

Bilangan bulat adalah himpunan bilangan bulat negatif, bilangan nol dan bilangan bulat positif.
Contoh: ...., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, .....

5. Bilangan Prima

Bilangan prima adalah seluruh bilangan asli yang hanya mempunyai faktor pembagi satu dan bilangan itu sendiri atau bilangan yang hanya dapat dibagi oleh 1 dan bilangan itu sendiri.
Contoh: 2, 3, 5, 7, 11, ....

6. Bilangan Komposit

Bilangan komposit adalah seluruh bilangan asli kecuali 1 dan tidak termasuk dalam bilangan prima.
Contoh: 4, 6, 8, 9, 10,.....

7. Bilangan Rasional

Bilangan rasional adalah semua bilangan yang dinyatakan dalam bentuk a/b, dengan a dan b merupakan anggota bilangan bulat serta b ≠ 0.
Contoh: 2/1, 1/2, 2/3, 3/4, ....

8. Bilangan Irasional

Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk a/b, dengan a dan b merupakan anggota bilangan bulat serta b ≠ 0. merupakan kebalikan bilangan rasional.
Contoh: $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, π (phi), e (euler)

9. Bilangan Riil

Bilangan riil adalah merupakan gabungan dari bilangan rasional dengan bilangan irasional.

10. Bilangan Desimal

Bilangan desimal adalah bilangan yang mempunyai bentuk ciri ciri antar bilangan dipisahkan dengan tanda koma sebanyak satu.

11. Bilangan Pangkat

Bilangan pangkat adalah bilangan yang dihasilkan dari mengalikan sebuah bilangan beberapa kali.

12. Bilangan Imajiner

Bilangan Imajiner atau yang dikenal dengan bilangan khayal adalah bilangan yang memiliki sifat  i2 = −1 . Dengan kata lain, bilangan tersebut memiliki akar negatif.
Contoh: I = { i, 4i, 5i, ….. }

13 . Bilangan Kompleks

Bilangan kompleks ialah bilangan yang dinotasikan oleh a+bi , dimana a dan b ialah bilangan riil, dan i ialah suatu bilangan imajiner dimana i 2 = −1.

Bilangan riil a disebut juga bagian riil dari bilangan kompleks, dan bilangan real b disebut bagian imajiner.

Bila dalam satu bilangan kompleks, nilai b ialah 0, jadi bilangan kompleks itu menjadi sama juga dengan bilangan real a.

Untuk contoh, 3 + 2i merupakan bilangan kompleks dengan bagian riil 3 dan bagian imajiner 2i.

14. Bilangan Genap

Bilangan Genap adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk 2n dan bilangan itu habis dibagi dengan bilangan 2.
Contoh: {2, 4, 6, 8, 10, 12, ….}

15. Bilangan Ganjil

Bilangan Ganjil adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk 2n – 1 dan tidak habis dibagi dengan bilangan 2.
Contoh: {-3, -1, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, … }

16. Bilangan Nol

Bilangan 0 adalah satu angka kosong (0) untuk mewakili angka di angka. Peranan terpenting angka 0 ialah menjadi identitas untuk bilangan real, bulat, dan aljabar yang lain.

17. Bilangan Negatif

Bilangan negatif ialah suatu bilangan yang mempunyai nilai minus (-) atau negatif.
Contoh: { dan seterusnya -5, -4, -3, -2, -1 }

Demikianlah sekelumit uraian mengenai pengertian bilangan dan macam macam bilangan, Semoga bermanfaat bagi pembaca semua.

Tidak ada komentar untuk "Pengertian Bilangan & Macam Macam Bilangan"

Berlangganan via Email